JIEZNO PARAPIJA

 
 

SKELBIMAI


Suremontuokime
Jiezno parapijos bažnyčios stogą

SKELBIMAI


Norinčius blaiviai gyventi
kviečiame apsilankyti
anoniminių alkoholikų grupėje
„Jieznelė“.


Susitikimai vyksta du kartus
per savaitę: sekmadieniais 15 val.
ir trečiadieniais 18 val. adresu:
Bulikos g. 6, Jieznas.
Pasiteiravimui tel. 8 602 88177.

SKELBIMAI


Jiezno parapijos
Pastoracinės tarybos pritarimu,
nuo 2015 m. sausio 1 d.
Jiezno parapijos bažnyčioje pamaldos
šiokiadieniais vyks 9 val.

SKELBIMAI


Sekminės varkalėse
„Pagirdyti viena dvasia“
(1Kor 12,13)

NAUJIENOS


Paremkite bendruomenės namus

2012 m. Parapija įsigijo gyvenamąjį namą. Tikslas - pastatą pritaikyti bendruomenės reikmėms.
Kviečiame kiekvieną Jiezno parapijietį ir Jiezno parapijos bažnyčioje priėmusius Krikštą, Sutvirtinimą, Pirmąją Komuniją, Santuokos sakramentą ir kitus 2 proc. valstybei sumokėtų fizinių asmenų pajamų mokesčio dalį skirti šiam tikslui.

Mūsų rekvizitai:
- paramos gavėjo pavadinimas:
- Jiezno Šv. Arkang. Mykolo ir Jono Krikštytojo bažnyčia;
- buveinės adresas: Jieznas, Br. Bulikos 2;
- juridinio asmens kodas: 190860328;
- ataskaitinis mokestinis laikotarpis: 2013.

klebonas

SKELBIMAI


Moterų dėmesiui

Lietuvoje vykdoma valstybinė gimdos
kaklelio piktybinių navikų prevencijos programa.
Pagal šią programą privalomuoju sveikatos
draudimu apdraustoms 25-60 metų moterims
nemokamai vieną kartą per 3 metus atliekamas
citologinis gimdos kaklelio tyrimas.
Todėl, moteris, prisirašiusias VšĮ Jiezno PSPC
Vilniaus g. 3, prašome atvykti ketvirtadieniais
9.00-12.00 val. pas akušerę.
Atvykimą galima derinti telefonu 57 234.

SKELBIMAI


Mylėk tai kas su tavimi,
tai kas aplink tave,
Nes visa kas tave supa yra tavo…
Džiaukis kiekviena gyvenimo akimirka,
Net tomis kurios nedžiugina...

Gražaus 50-ojo
jubiliejinio gimtadienio
proga Gintą Šaulinską
sveikina parapijos
Pastoracinė taryba.

SKELBIMAI


Paremkite bendruomenės namus

SKELBIMAI


Paremkite parapijos
bendruomenės namus

SKELBIMAI


Įsigykite knygą
„Jiezno parapijos bažnyčia“