JIEZNO PARAPIJA

 
 

NAUJIENOS


Gavėnia – žingsnis link
artimo ir Dievo

NAUJIENOS


Šv. Valentino dieną šventėme kitaip

NAUJIENOS


Valstybinė šventė Jiezne

SAKRAMENTINIS GYVENIMAS


SUSITUOKĖ

Arvydas Treigys su Dovile Randyte.

Ką Dievas sujungė, žmogus teneperskiria!

Mūsų mirusieji

Albinas Majauskas, 78 m. iš Vincentavos k.,
Anelė Pranckevičienė, 100 m. iš Kašonių k.,
Veronika Genevičienė, 78 m. iš Jiezno,
Aldona Gusienė, 72 m. iš Kauno,
Antosė Judickienė, 93 m. iš Jiezno,
Algimantas Pranas Kerdokas, 65 m. iš Jiezno,
Jonas Mulerčikas, 67 m. iš Strazdiškių k.,
Petras Šaulinskas, 59 m. iš Pelekonių k.,
Petras Subačius, 73 m. iš Patilčių k.

Amžinoji šviesa Jiems tešviečia, Viešpatie!

NAUJIENOS


Policija įspėja:
nepasitikėkite sukčiais!

PARAPIJOJE


Paremkite parapijos
bendruomenės namus